Canon 2022. gada pavasara naudas atmaksas akcija - Canon Business Center IB Serviss

Canon 2022. gada pavasara naudas atmaksas akcija

Canon 2022. gada pavasara naudas atmaksas akcija
click for full size

2022. gada Canon atmaksas akcija ir klāt!

Mēs ar prieku paziņojam, ka visiem Canon faniem laika posmā no 16. maija līdz 31.jūlijam ir pieejama Canona atmaksas akcija. Notekumi ļoti vienkārši- Jūs pērkat kādu no akcijas precēm, reģistrējat pirkumu un Canon atmaksā akcijas summu.

Akcijas preces

Akcija attiecas uz sekojošiem fotoaparātiem:

Akcijā nopērkami arī objektīvi:

Akcijas noteikumi un nosacījumi

Akcija ir pieejama iegādājoties tikai un vienīgi nosauktās preces no tālākpārdevējiem Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā vai interneta mazumtirgotājiem ar reģistrēto adresi vai domēna nosaukumu, kas reģistrēts jebkurā akcijas teritorijas valstī no pirmdienas, 16. maija līdz svētdienai, 31. jūlijam, kas ir akcijas periods. Visas pārējās preces nav iekļautas akcijā.

Akcijas dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem un Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Akcijā nedrīkst piedalīties izplatītāji un citi tālākpārdevēji. Mazumtirgotāji un izplatītāji nav tiesīgi piedalīties akcijā savu klientu vārdā. Tiek uzskatīts, ka visi Dalībnieki ir piekrituši ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

Šī akcija neattiecas uz lietotām, uzlabotām vai atjaunotām precēm, kontrabandas precēm, precēm, saistībā ar kurām jebkādā veidā ir pārkāptas Canon uzņēmumu grupas intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, tostarp, bet neaprobežojoties ar paralēlā importa jeb pelēkā tirgus precēm). Lai uzzinātu vairāk par paralēlā importa precēm, skatiet tīmekļa vietni https://www.canon.lv/about_us/legal-compliance/

Kā piedalīties akcijā?

Lai sāktu dalību naudas atmaksas akcijā, dalībniekam Akcijas periodā jāiegādājas Akcijas prece un tiešsaistē no  2022. gada pirmdienas, 16. maija līdz pirmdienai, 15. augustam pusnaktij jāiesniedz derīgs akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījums. Akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījums jāiesniedz, pilnīgi un pareizi aizpildot pieprasījuma veidlapu (tostarp norādot derīgu preces sērijas numuru) tiešsaistē www.canon.lv/campaigns/. Dalībniekiem būs jāieskenē pirkuma kvīts vai pasūtījuma apstiprinājums, ja pirkums veikts internetā, jāaugšupielādē un jāpievieno tas tiešsaistes akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījuma veidlapai. Pēc tam dalībnieks saņems e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu, ka viņa akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījums ir saņemts.

Akcijas preces ir pieejamas, kamēr tās ir mazumtirgotāju krājumos. Canon nebūs atbildīgs, ja mazumtirgotāji Akcijas periodā neizpildīs Akcijas preču pasūtījumus. Canon neapstrādās akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījumus, kas saņemti pēc pieprasījumu saņemšanas beigu datuma — pirmdiena, 15.augusts 2022. Canon neapstrādās akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījumus, ja uzskatīs, ka tie ir nepilnīgi vai nederīgi. Canon nebūs atbildīgs par akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījumu aizkavētu saņemšanu vai nesaņemšanu.

Katrai iegādātajai Akcijai precei drīkst izmantot tikai vienu Akcijas piedāvājumu. Uzņēmumu vai personu, kuras veic pirkumus vairumā (vairāk nekā 10 Akcijas preces Akcijas periodā), iesniegtie Akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījumi Akcijā nedrīkstēs piedalīties. Šajā Akcijā iegūto naudas atmaksu nevar apvienot ar kādu citā akcijā nodrošinātajiem ieguvumiem.

Naudas atmaksas kārtība

Dalībnieki saņems naudas atmaksu apmērā, kas norādīts, iegādājoties Akcijas preces. Pēc Akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījuma saņemšanas un apstiprināšanas Canon nodrošinās tiešu BACS pārskaitījumu uz dalībnieka bankas kontu. Netiks izmantotas nekādas alternatīvas maksāšanas iespējas, un izmaksa netiks veikta skaidrā naudā vai ar bankas čeku. Canon centīsies veikt BACS pārskaitījumu 4–6 nedēļu laikā pēc aizpildīta un derīga Akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījuma saņemšanas.

Par katru derīgu Akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījumu tiks veikts tikai viens BACS maksājums. Ja esat reģistrēts PVN maksātājs un saņemat naudas atmaksu, tā var samazināt jūsu pirkuma ar nodokli apliekamo vērtību, tāpēc jums, iespējams, būs jāsamazina priekšnodokļa Summa.

Akcijas rīkotājs

Akcijas rīkotājs ir uzņēmums Canon Oy, adrese: Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Somija.

Citi noteikumi

Tiktāl, ciktāl to pieļauj tiesību akti, Canon nav atbildīgs ne par kādu zaudējumu, bojājumu vai traumu, ko jebkādā veidā ir izraisījis dalībnieks vai kas viņam ir radusies šīs Akcijas ietvaros. Tomēr nekas no šajos noteikumos ietvertā neizslēdz vai neierobežo Canon atbildību par traumu vai nāvi, ko izraisījusi pierādīta Canon darbinieku vai pārstāvju nolaidība. Canon patur tiesības jebkurā laikā atcelt, grozīt un/vai mainīt šo Akciju, un par to neradīsies nekāda atbildība. Canon patur tiesības pārbaudīt jebkurus Akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījumus, lai nodrošinātu atbilstību šiem noteikumiem un nosacījumiem, un pieprasīt papildu informāciju un apstiprinošus dokumentus. Canon patur tiesības izslēgt Akcijas piedāvājuma izmantošanas pieprasījumus un/vai dalībniekus, ja tam rodas aizdomas par jebkādu akcijas ļaunprātīgu izmantošanu. Canon lēmumi saistībā ar Akciju ir galīgi un netiks apspriesti sarakstēs.

Dati

Jebkādus mums iesniegtos personas datus apstrādās Canon, tā pārstāvji vai saistīti grupas uzņēmumi, lai administrētu šo Akciju un, ja piemērojams, mārketinga nolūkos, ja dalībnieki ir izvēlējušies saņemt mārketinga informāciju no Canon. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam jūsu datus, tostarp, ja izvēlaties saņemt mārketinga informāciju, skatiet mūsu Patērētāju privātuma politiku: http://www.canon.lv/privacy-policy/

Ja nevēlaties, lai jūsu kontaktinformāciju izmantotu mārketinga nolūkos vai Canon turpmāk sazinātos ar jums par līdzīgiem veicināšanas pasākumiem, aizpildot anketu, NEATZĪMĒJIET attiecīgo izvēles lodziņu. Sniegtie personas dati tiek glabāti droši, un tie var tikt nosūtīti uz drošu serveri ārpus EEZ. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs aizsargājam jūsu informāciju, skatiet mūsu Patērētāju privātuma politiku: http://www.canon.lv/privacy-policy/

Ja esat patērētājs, uz mūsu akcijām attieksies likumi jūsu mītnes valstī, un jums var būt tiesības ierosināt tiesvedību savā valodā un savā vietējā tiesā. Vietējā patērētāju tiesību organizācija var sniegt padomus par jūsu tiesībām. Šie noteikumi un nosacījumi neierobežo nekādas likumīgās tiesības, kas var būt piemērojamas.
 

Post new comment


Enter the code from the image above